Bảng báo giá quảng cáo online

Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixels) Cơ chế Trang chủ *
(1 tuần)
Trang chuyên mục * Xuyên trang * (không gồm trang chủ) Độc quyền
1A/1B Top Banner 490x90 Chia sẻ 3 15 Bằng 80%
giá trang chủ
Bằng trang chủ Bằng giá trang chủ (x2 lần
1 980x90 Chia sẻ 3 30
2 Middle Top Banner 728x90 Chia sẻ 3 25
4A Right Banner 1 300x250 Chia sẻ 3 30
4B Right Banner 2 300x250 Chia sẻ 3 22
4C Right Banner 3 300x250 Chia sẻ 3 20
4D Right Banner 4 300x250 Chia sẻ 3 18
4E Right Banner 5 300x250 Chia sẻ 3 12
4F Right Banner 6 300x250 Chia sẻ 3 10
5A,B,C,D Bottom Logo 227x111 Chia sẻ 3 6
6 Balloon (Popup) 260x230 Chia sẻ 3 25
300x250 40
* Đơn giá/tuần (triệu VNĐ)
Vị trí Kích thước Cơ chế Đơn giá (triệu đồng/tuần)
Bài PR 800-1.000 chữ + 3 hình Xuất hiện trên trang chủ trong vòng 2h và chuyển vào trang trong 12

Yêu cầu về quảng cáo

  • Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí thiết kế.
  • Chế độ chia sẻ 3 theo cơ chế F5. Sản phẩm chia sẻ cùng 1 vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 banner.
  • Thời gian gửi banner trước 1 ngày đối với banner thường và trước 2 ngày đối với banner đặc biệt.
  • Thiết kế đồ họa dạng JPG/ GIF hoặc Flash, động không quá 10 giây. Kích thước banner < 40KB,logo < 25KB,
    quảng cáo đặc biệt < 100KB.
  • Nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định của Nhà nước và sự chấp nhận của Tòa soạn báo Nhịp Cầu Đầu Tư: nhipcaudautu.vn

Minh họa quảng cáo trang chủ

Mechanicals