Liên hệ nội dung

ĐT: 028. 3933 0707
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn

Liên hệ quảng cáo

  • Ms. Nhật Vy
ĐT: 0909 239 167
Email: nhatvy@nhipcaudautu.vn

  • Ms. Thủy
ĐT: 0908 824 030
Email: thuy@nhipcaudautu.vn

  • Ms. Dịu (Nhịp Cầu Đầu Tư - Báo in)
ĐT: 0902 751 984
Email: diu@nhipcaudautu.vn

Liên hệ phát hành

  • TP. Hồ Chí Minh: Ms. Đan Thanh
ĐT: 0906 606 056 hoặc 028. 3933 0707 (ext: 750)
Email: thanh@nhipcaudautu.vn

  • Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 0983 836 818 hoặc 024. 3564 3022 (ext: 101)
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn

  • Đặt báo dài hạn gọi: 028. 3933 0707 - 024. 3564 3022