Kích thước quảng cáo

Lưu ý: Không phải kích cỡ mẫu quảng cáo nào cũng được chấp nhận. Xin vui lòng xem các chi tiết kỹ thuật bên dưới.

Ad size

Đặc điểm file quảng cáo

  • Lưu file trên CD-Rom.
  • File TIFF/EPS.
  • Cung cấp font chữ.
  • Độ phân giải cao (350 dpi).
  • Cung cấp bản in màu gốc.