Đối tượng
Số lượng độc giả
400.000
Nam/Nữ
6/4
Độc giả dài hạn
70%
Nằm trong độ tuổi có thu nhập cao nhất
25-50
Quyết định chi tiêu trong gia đình
85%
Có quyền quyết định trong kinh doanh
81%
Năng động
95%
Nghề nghiệp/Chức vụ
 Tổng Giám đốc/Giám đốc
 Chủ doanh nghiệp
 Trưởng phòng
 Nhân viên văn phòng
 Sinh viên và đối tượng khác
Phát hành
 TP.HCM
 Hà Nội
 Các tỉnh thành và nước ngoài