FANPAGE NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TRÊN FACEBOOK
Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixels) Cơ chế Trang chủ *
(1 tuần)
Trang chuyên mục * Xuyên trang * (không gồm trang chủ) Độc quyền
1A/1B Top Banner 490x90 Chia sẻ 3 15 Bằng 80%
giá trang chủ
Bằng trang chủ Bằng giá trang chủ (x2 lần
1 980x90 Chia sẻ 3 30
2 Middle Top Banner 728x90 Chia sẻ 3 25
4A Right Banner 1 300x250 Chia sẻ 3 30
4B Right Banner 2 300x250 Chia sẻ 3 22
4C Right Banner 3 300x250 Chia sẻ 3 20
4D Right Banner 4 300x250 Chia sẻ 3 18
4E Right Banner 5 300x250 Chia sẻ 3 12
4F Right Banner 6 300x250 Chia sẻ 3 10
5A,B,C,D Bottom Logo 227x111 Chia sẻ 3 6
6 Balloon (Popup) 260x230 Chia sẻ 3 25
300x250 40
Vị trí Kích thước Cơ chế Đơn giá (triệu đồng/tuần)
Bài PR 800-1.000 chữ + 3 hình Xuất hiện trên trang chủ trong vòng 2h và chuyển vào trang trong 12
Ghi chú
  • Nhịp cầu đầu tư online có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí của tòa soạn (dựa trên hình ảnh/Video/Link Live stream khách hàng cung cấp).
  • Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo, qui định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái quan điểm của Báo và được sự chấp thuận của Nhịp cầu đầu tư Online.
  • Đơn giá chưa bao gồm chi phí sản xuất phát sinh khác (nếu có) do nhãn hàng yêu cầu.
YOUTUBE & VIDEO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ
PHÓNG SỰ ẢNH; TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
Ghi chú
  • Nhịp cầu đầu tư online có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí của tòa soạn (dựa trên hình ảnh/Video khách hàng cung cấp.
  • Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo, qui định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái quan điểm của Báo và được sự chấp thuận của Nhịp cầu đầu tư Online.
  • Đơn giá chưa bao gồm chi phí sản xuất phát sinh khác (nếu có) do nhãn hàng yêu cầu như sau:
- Chi phí vận chuyển; chi phí chụp hình; chi phí sản xuất video,…
- Chi phí sử dụng các thiết bị như flycam, thiết bị âm thanh - ánh sáng, hình ảnh sinh động, hiện đại, có 3D (nếu cần).
- MC – người dẫn chương trình.
- Các chi phí phát sinh khác,...
MÔ TẢ VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Trang chủ
Trang chi tiết