BẢNG GIÁ ĐĂNG BANNER
Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixels) Cơ chế Trang chủ *
(1 tuần)
Trang chuyên mục * Xuyên trang * (không gồm trang chủ) Độc quyền
1A/1B Top Banner 490x90 Chia sẻ 3 15 Bằng 80%
giá trang chủ
Bằng trang chủ Bằng giá trang chủ (x2 lần
1 980x90 Chia sẻ 3 30
2 Middle Top Banner 728x90 Chia sẻ 3 25
4A Right Banner 1 300x250 Chia sẻ 3 30
4B Right Banner 2 300x250 Chia sẻ 3 22
4C Right Banner 3 300x250 Chia sẻ 3 20
4D Right Banner 4 300x250 Chia sẻ 3 18
4E Right Banner 5 300x250 Chia sẻ 3 12
4F Right Banner 6 300x250 Chia sẻ 3 10
5A,B,C,D Bottom Logo 227x111 Chia sẻ 3 6
6 Balloon (Popup) 260x230 Chia sẻ 3 25
300x250 40
Vị trí Kích thước Cơ chế Đơn giá (triệu đồng/tuần)
Bài PR 800-1.000 chữ + 3 hình Xuất hiện trên trang chủ trong vòng 2h và chuyển vào trang trong 12
Ghi chú
 • Các vị trí từ Right banner 1 đến Right banner 6 tăng kích thước từ 300 x 250 lên 300 x 600 cộng thêm 40% chi phí
 • Vị trí iTVC sẽ xuất hiện trong tất cả các trang bài viết
 • Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí thiết kế ( Nếu có)
 • Các vị trí banner ĐỘC QUYỀN: đơn giá x 2 lần
 • Thời gian gửi banner tối thiểu trước 1 ngày với banner thường và 2 ngày với banner đặc biệt
 • Thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF (không quá 10 giây). Kích thước banner không quá 100kb
BẢNG GIÁ ĐĂNG BÀI (VNĐ/BÀI)
Ghi chú
 • Khách hàng phải gửi lịch đăng bài cho ban biên tập trước 02 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ khác).
 • Ban biên tập có quyền tạm hoãn dời ngày đăng tin sang hôm sau trong trường hợp cần phải biên tập bài cho phù hợp với chuyên mục.
 • Tin giới hạn không quá 01 trang A4, font TimeNewsRoman 12, 1,5 lines. Thương hiệu được nhắc đến từ 1 lần trong bài.
 • Tiêu đề (Tít) của bài nên nằm trong khoảng tứ 10-13 từ. Sapo tối đa 32 chữ.
 • Khách hàng cung cấp hình ảnh kèm theo bài viết (kích thước: 750 x 460).
 • Nếu bài đăng không có hình ảnh kèm theo, BBT có quyền tìm hình ảnh thích hợp nhất với nội dung bài viết để đăng tải.
 • Nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định của nhà nước và sự chấp nhận của Tòa soạn.

 • Báo giá trang tiếng Anh: áp dụng theo bảng báo giá trang tiếng Việt. Bao gồm:
  + Chuyên mục nhóm 1: News; Economy; Real Estate
  + Chuyên mục nhóm 2: Tech; Companies; Life&Art
  + Chuyên mục doanh nghiệp: Market
  + Phí chuyển ngữ: 5.000.000 đ (chưa gồm VAT)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VNĐ)
Ghi chú
 • Khách hàng phải gửi lịch đăng bài cho ban biên tập trước 02 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ khác).
 • Ban biên tập có quyền tạm hoãn dời ngày đăng tin sang hôm sau trong trường hợp cần phải biên tập bài cho phù hợp với chuyên mục.
 • Tin giới hạn không quá 01 trang A4, font TimeNewsRoman 12, 1,5 lines. Thương hiệu được nhắc đến từ 1 lần trong bài.
 • Tiêu đề (Tít) của bài nên nằm trong khoảng tứ 10-13 từ. Sapo tối đa 32 chữ.
 • Khách hàng cung cấp hình ảnh kèm theo bài viết (kích thước: 750 x 460).
 • Nếu bài đăng không có hình ảnh kèm theo, BBT có quyền tìm hình ảnh thích hợp nhất với nội dung bài viết để đăng tải.
 • Nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định của nhà nước và sự chấp nhận của Tòa soạn.
MÔ TẢ VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
Trang chủ
Trang chi tiết