Bảng giá Logo

Đặc điểm file quảng cáo

  • Lưu file trên CD-Rom.
  • File TIFF/EPS.
  • Cung cấp font chữ.
  • Độ phân giải cao (350 dpi).
  • Cung cấp bản gốc.

Vị trí quảng cáo

Logo