Bảng giá

Các vị trí quảng cáo đặc biệt: +20%
Giá này chưa bao gồm 10% VAT
Áp dụng từ ngày 01.01.2023

SỐ KỲ
1x
4x
12x
24x
48x
Giảm giá nhiều kỳ
Trang chuẩn
190mm x 260mm
45.000.000
42.750.000
40.500.000
38.250.000
36.000.000
2/3 trang ngang
175mm x 175mm
30.000.000
28.500.000
27.000.00
25.500.000
24.000.000
2/3 trang dọc
115mm x 233mm
30.000.000
28.500.000
27.000.00
25.500.000
24.000.000
1/2 trang ngang
175mm x 115mm
23.000.000
21.850.000
20.700.000
19.550.000
18.400.000
1/2 trang dọc
85mm x 235mm
23.000.000
21.850.000
20.700.000
19.550.000
18.400.000
Trang đúp
390mm x 260mm
83.000.000
78.850.000
74.700.000
70.550.000
66.400.000
Trang phải đầu tiên
190mm x 260mm
61.000.000
57.950.000
54.900.000
51.850.000
48.800.000
Trang phải thứ nhì
190mm x 260mm
55.000.000
52.250.000
49.500.000
46.750.000
44.000.000
Trang phải thứ ba
190mm x 260mm
51.000.000
48.450.000
45.900.000
43.350.000
40.800.000
Bìa 2
190mm x 260mm
66.000.000
62.700.000
59.400.000
56.100.000
52.800.000
Bìa 3
190mm x 260mm
48.000.000
45.600.000
43.200.000
40.800.000
38.400.000
Bìa 4
190mm x 260mm
74.000.000
Không giảm giá nhiều kỳ
1/3 trang ngang
175mm x 85mm
16.000.000
15.200.000
14.400.000
13.600.000
12.800.000
1/3 trang dọc
55mm x 233mm
16.000.000
15.200.000
14.400.000
13.600.000
12.800.000
MỤC THỊ TRƯỜNG
1 trang
182mm x 220mm
28.000.000
26.600.000
25.200.000
23.800.000
22.400.000
1/2 trang
182mm x 105mm
15.000.000
14.250.000
13.500.000
12.750.000
12.000.000
1/4 trang góc
87mm x 105mm
9.000.000
8.550.000
8.100.000
7.650.000
7.200.000
Trang Logo
60mm x 38mm
4.000.000
3.800.000
3.600.000
3.400.000
3.200.000
Hạn đặt chỗ: 7-15 ngày trước ngày phát hành
Hạn hủy: Trước ngày phát hành 7 ngày (mọi trường hợp hủy khác đều chịu 50% phí thanh toán)
Hạn giao mẫu và file: 7 ngày trước ngày phát hành.

Thanh toán:

  • 50% ngay sau khi ký hợp đồng
  • 50% ngay sau khi đăng

Ghi chú: Thị Trường là mục quảng cáo tập trung ở phần cuối tạp chí.