Liên hệ nội dung

ĐT: 028. 3933 0707
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn

Liên hệ quảng cáo

  • Ms. Mai Hân
ĐT: 0908 468285
Email: maihan@nhipcaudautu.vn

  • Ms. Hiên (Nhịp Cầu Đầu Tư - Báo in)
ĐT: 0902 751 984
Email: hien@nhipcaudautu.vn

Liên hệ phát hành

  • TP. Hồ Chí Minh: Ms. Đan Thanh
ĐT: 0906 606 056 hoặc 028. 3933 0707 (ext: 750)
Email: thanh@nhipcaudautu.vn

  • Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 0983 836 818 hoặc 024. 3564 3022 (ext: 101)
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn

  • Đặt báo dài hạn gọi: 028. 3933 0707 - 024. 3564 3022