Liên hệ nội dung

ĐT: 089 9909 008
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn

Liên hệ quảng cáo

  • TP.HCM: Ms. Tình
ĐT: 037 4868 488
Email: tinhvu@nhipcaudautu.vn

  • Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 0983 836 818
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn

Liên hệ phát hành

  • TP.HCM: Ms. Mộng Cầm
ĐT: 0932 133 134 hoặc 089 9909 008 (ext: 101)
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn

  • Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 0983 836 818 hoặc 089 9909 008 (ext: 108)
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn

  • Đặt báo dài hạn gọi: 089 9909 008